Спецификации за EHBX-D6V / ERGA04-08DVA

EHBX04DA6V / ERGA04DAV3A EHBX08DA6V / ERGA06DAV3A EHBX08DA6V / ERGA08DAV3A
Капацитет на отопление Ном. kW 4.30 (1), 4.60 (2) 6.00 (1), 5.90 (2) 7.50 (1), 7.80 (2)
Капацитет на охлаждане Ном. kW 5.56 (1), 4.37 (2) 5.96 (1), 4.87 (2) 6.25 (1), 5.35 (2)
Входяща мощност Отопление Ном. kW 0.850 (1), 1.26 (2) 1.24 (1), 1.69 (2) 1.63 (1), 2.23 (2)
  Охлаждане Ном. kW 0.940 (1), 1.14 (2) 1.06 (1), 1.33 (2) 1.16 (1), 1.51 (2)
COP 5.10 (1), 3.65 (2) 4.85 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2)
EER 5.94 (1), 3.84 (2) 5.61 (1), 3.67 (2) 5.40 (1), 3.54 (2)
Отопление с конвекция Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо SCOP   3.26 3.25  
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A++ A++  
  Изх. вода - ср. климат. условия 35°C Общо SCOP   4.48 4.47  
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A++ A++  
Забележки Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)