Спецификации за EHSXB-B / ERLQ-CV3

EHSXB04P30BA / ERLQ004CAV3 EHSXB04P30BB / ERLQ004CAV3 EHSXB08P50BA / ERLQ006CAV3 EHSXB08P30BA / ERLQ006CAV3 EHSXB08P30BB / ERLQ006CAV3 EHSXB08P50BB / ERLQ006CAV3 EHSXB08P30BA / ERLQ008CAV3 EHSXB08P50BA / ERLQ008CAV3 EHSXB08P30BB / ERLQ008CAV3 EHSXB08P50BB / ERLQ008CAV3 EHSXB16P50BA / ERLQ011CAV3 EHSXB16P50BB / ERLQ011CAV3 EHSXB16P50BA / ERLQ014CAV3 EHSXB16P50BB / ERLQ014CAV3 EHSXB16P50BA / ERLQ016CAV3 EHSXB16P50BB / ERLQ016CAV3
Indoor unit EHSXB04P30BA EHSXB04P30BA EHSXB08P50BA EHSXB08P30BA EHSXB08P30BA EHSXB08P50BA EHSXB08P30BA EHSXB08P50BA EHSXB08P30BA EHSXB08P50BA EHSXB16P50BA EHSXB16P50BA EHSXB16P50BA EHSXB16P50BA EHSXB16P50BA EHSXB16P50BA
Топлинен капацитет Мин. кВт 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2)            
  Ном. кВт 4.26 (3), 3.47 (4), 4.53 (1), 3.98 (2) 4.26 (3), 3.47 (4), 4.53 (1), 3.98 (2) 5.14 (3), 4.60 (4), 6.06 (1), 5.78 (2) 5.14 (3), 4.60 (4), 6.06 (1), 5.78 (2) 5.14 (3), 4.60 (4), 6.06 (1), 5.78 (2) 5.14 (3), 4.60 (4), 6.06 (1), 5.78 (2) 5.53 (3), 5.51 (4), 7.78 (1), 7.27 (2) 5.53 (3), 5.51 (4), 7.78 (1), 7.27 (2) 5.53 (3), 5.51 (4), 7.78 (1), 7.27 (2) 5.53 (3), 5.51 (4), 7.78 (1), 7.27 (2) 5.95 (3), 7.74 (4), 11.80 (1), 10.40 (2) 5.95 (3), 7.74 (4), 11.80 (1), 10.40 (2) 14.81 (5), 13.73 (6), 8.28 (3), 9.57 (4) 14.81 (5), 13.73 (6), 8.28 (3), 9.57 (4) 15.34 (5), 14.86 (6), 8.04 (3), 10.05 (4) 15.34 (5), 14.86 (6), 8.04 (3), 10.05 (4)
  Макс. кВт 4.90 (1), 5.12 (2) 4.90 (1), 5.12 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.02 (1), 9.53 (2) 10.02 (1), 9.53 (2) 10.02 (1), 9.53 (2) 10.02 (1), 9.53 (2) 11.38 (1), 11.00 (2) 11.38 (1), 11.00 (2) 14.55 (1), 13.59 (2) 14.55 (1), 13.59 (2) 16.10 (1), 15.22 (2) 16.10 (1), 15.22 (2)
Капацитет на охлаждане Мин. кВт 2.0 (5), 2.1 (6) 2.0 (5), 2.1 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (5), 2.6 (6)    
  Ном. кВт 4.4 (5), 4.0 (6) 4.4 (5), 4.0 (6) 5.2 (5), 4.6 (6) 5.2 (5), 4.6 (6) 5.2 (5), 4.6 (6) 5.2 (5), 4.6 (6) 5.2 (5), 4.6 (6) 5.2 (5), 4.6 (6) 5.2 (5), 4.6 (6) 5.2 (5), 4.6 (6) 10.6 (5), 11.7 (6) 10.6 (5), 11.7 (6) 10.6 (5), 11.7 (6) 10.6 (5), 11.7 (6) 10.6 (5), 11.7 (6) 10.6 (5), 11.7 (6)
  Макс. кВт 5.9 (5), 4.5 (6) 5.9 (5), 4.5 (6) 7.3 (5), 5.5 (6) 7.3 (5), 5.5 (6) 7.3 (5), 5.5 (6) 7.3 (5), 5.5 (6) 8.4 (5), 6.4 (6) 8.4 (5), 6.4 (6) 8.4 (5), 6.4 (6) 8.4 (5), 6.4 (6) 15.1 (5), 11.7 (6) 15.1 (5), 11.7 (6) 16.1 (5), 12.6 (6) 16.1 (5), 12.6 (6) 16.8 (5), 13.1 (6) 16.8 (5), 13.1 (6)
Входяща мощност Отопление Ном. кВт 0.87 (5), 1.04 (6), 1.49 (3), 0.85 (4) 0.87 (5), 1.04 (6), 1.49 (3), 0.85 (4) 1.30 (5), 1.58 (6), 1.88 (3), 1.26 (4) 1.30 (5), 1.58 (6), 1.88 (3), 1.26 (4) 1.30 (5), 1.58 (6), 1.88 (3), 1.26 (4) 1.30 (5), 1.58 (6), 1.88 (3), 1.26 (4) 1.69 (5), 2.04 (6), 1.98 (3), 1.56 (4) 1.69 (5), 2.04 (6), 1.98 (3), 1.56 (4) 1.69 (5), 2.04 (6), 1.98 (3), 1.56 (4) 1.69 (5), 2.04 (6), 1.98 (3), 1.56 (4) 2.57 (5), 3.13 (6), 2.43 (3), 2.35 (4) 2.57 (5), 3.13 (6), 2.43 (3), 2.35 (4) 3.42 (5), 4.07 (6), 3.17 (3), 2.93 (4) 3.42 (5), 4.07 (6), 3.17 (3), 2.93 (4) 3.42 (5), 4.07 (6), 3.17 (3), 2.93 (4) 3.42 (5), 4.07 (6), 3.17 (3), 2.93 (4)
    Макс. кВт 1.12 (5), 1.44 (6) 1.12 (5), 1.44 (6) 1.99 (5), 2.32 (6) 1.99 (5), 2.32 (6) 1.99 (5), 2.32 (6) 1.99 (5), 2.32 (6) 2.54 (5), 2.96 (6) 2.54 (5), 2.96 (6) 2.54 (5), 2.96 (6) 2.54 (5), 2.96 (6) 2.64 (5), 3.25 (6) 2.64 (5), 3.25 (6) 3.43 (5), 4.22 (6) 3.43 (5), 4.22 (6) 3.83 (5), 4.71 (6) 3.83 (5), 4.71 (6)
  Охлаждане Ном. кВт 1.05 (5), 1.41 (6) 1.05 (5), 1.41 (6) 1.43 (5), 1.85 (6) 1.43 (5), 1.85 (6) 1.43 (5), 1.85 (6) 1.43 (5), 1.85 (6) 1.43 (5), 1.85 (6) 1.43 (5), 1.85 (6) 1.43 (5), 1.85 (6) 1.43 (5), 1.85 (6) 2.72 (5), 4.30 (6) 2.72 (5), 4.30 (6) 2.72 (5), 4.30 (6) 2.72 (5), 4.30 (6) 2.72 (5), 4.30 (6) 2.72 (5), 4.30 (6)
    Макс. кВт 1.86 (5), 2.04 (6) 1.86 (5), 2.04 (6) 2.27 (5), 2.51 (6) 2.27 (5), 2.51 (6) 2.27 (5), 2.51 (6) 2.27 (5), 2.51 (6) 2.89 (5), 3.20 (6) 2.89 (5), 3.20 (6) 2.89 (5), 3.20 (6) 2.89 (5), 3.20 (6) 4.53 (5), 4.31 (6) 4.53 (5), 4.31 (6) 5.42 (5), 5.09 (6) 5.42 (5), 5.09 (6) 6.15 (5), 5.74 (6) 6.15 (5), 5.74 (6)
COP 5.23 (5), 3.84 (6), 2.85 (3), 4.07 (4) 5.23 (5), 3.84 (6), 2.85 (3), 4.07 (4) 4.65 (5), 3.66 (6), 2.73 (3), 3.64 (4) 4.65 (5), 3.66 (6), 2.73 (3), 3.64 (4) 4.65 (5), 3.66 (6), 2.73 (3), 3.64 (4) 4.65 (5), 3.66 (6), 2.73 (3), 3.64 (4) 4.60 (5), 3.57 (6), 2.78 (3), 3.54 (4) 4.60 (5), 3.57 (6), 2.78 (3), 3.54 (4) 4.60 (5), 3.57 (6), 2.78 (3), 3.54 (4) 4.60 (5), 3.57 (6), 2.78 (3), 3.54 (4) 4.38 (5), 3.32 (6), 2.45 (3), 3.29 (4) 4.38 (5), 3.32 (6), 2.45 (3), 3.29 (4) 4.27 (5), 3.34 (6), 2.58 (3), 3.22 (4) 4.27 (5), 3.34 (6), 2.58 (3), 3.22 (4) 4.10 (5), 3.22 (6), 2.44 (3), 3.15 (4) 4.10 (5), 3.22 (6), 2.44 (3), 3.15 (4)
EER 4.21 (5), 2.85 (6) 4.21 (5), 2.85 (6) 3.65 (5), 2.51 (6) 3.65 (5), 2.51 (6) 3.65 (5), 2.51 (6) 3.65 (5), 2.51 (6) 3.65 (5), 2.51 (6) 3.65 (5), 2.51 (6) 3.65 (5), 2.51 (6) 3.65 (5), 2.51 (6) 3.90 (5), 2.72 (6) 3.90 (5), 2.72 (6) 3.90 (5), 2.72 (6) 3.90 (5), 2.72 (6) 3.90 (5), 2.72 (6) 3.90 (5), 2.72 (6)
Загряване на битова гореща вода Общо Обявен график на натоварване   L L XL L L XL L XL L XL XL XL XL XL XL XL
  Умерен климат Клас на енергийна ефективност на загряване на вода   A A A A A A A A A A A A A A A A
Забележки (1) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (1) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (1) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (1) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (1) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (1) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (1) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (1) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (1) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (1) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (1) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (1) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (1) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (1) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (1) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (1) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър
  (2) - EW 40℃; LW 45℃; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (2) - EW 40℃; LW 45℃; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (2) - EW 40℃; LW 45℃; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (2) - EW 40℃; LW 45℃; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (2) - EW 40℃; LW 45℃; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (2) - EW 40℃; LW 45℃; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (2) - EW 40℃; LW 45℃; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (2) - EW 40℃; LW 45℃; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (2) - EW 40℃; LW 45℃; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (2) - EW 40℃; LW 45℃; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (2) - EW 40℃; LW 45℃; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (2) - EW 40℃; LW 45℃; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (2) - EW 40℃; LW 45℃; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (2) - EW 40℃; LW 45℃; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (2) - EW 40℃; LW 45℃; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър (2) - EW 40℃; LW 45℃; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър
  (3) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: -7°C по сух термометър/-8°C по мокър термометър (3) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: -7°C по сух термометър/-8°C по мокър термометър (3) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: -7°C по сух термометър/-8°C по мокър термометър (3) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: -7°C по сух термометър/-8°C по мокър термометър (3) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: -7°C по сух термометър/-8°C по мокър термометър (3) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: -7°C по сух термометър/-8°C по мокър термометър (3) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: -7°C по сух термометър/-8°C по мокър термометър (3) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: -7°C по сух термометър/-8°C по мокър термометър (3) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: -7°C по сух термометър/-8°C по мокър термометър (3) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: -7°C по сух термометър/-8°C по мокър термометър (3) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: -7°C по сух термометър/-8°C по мокър термометър (3) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: -7°C по сух термометър/-8°C по мокър термометър (3) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: -7°C по сух термометър/-8°C по мокър термометър (3) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: -7°C по сух термометър/-8°C по мокър термометър (3) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: -7°C по сух термометър/-8°C по мокър термометър (3) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: -7°C по сух термометър/-8°C по мокър термометър
  (4) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 2°C по сух термометър/1°C по мокър термометър (4) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 2°C по сух термометър/1°C по мокър термометър (4) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 2°C по сух термометър/1°C по мокър термометър (4) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 2°C по сух термометър/1°C по мокър термометър (4) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 2°C по сух термометър/1°C по мокър термометър (4) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 2°C по сух термометър/1°C по мокър термометър (4) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 2°C по сух термометър/1°C по мокър термометър (4) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 2°C по сух термометър/1°C по мокър термометър (4) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 2°C по сух термометър/1°C по мокър термометър (4) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 2°C по сух термометър/1°C по мокър термометър (4) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 2°C по сух термометър/1°C по мокър термометър (4) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 2°C по сух термометър/1°C по мокър термометър (4) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 2°C по сух термометър/1°C по мокър термометър (4) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 2°C по сух термометър/1°C по мокър термометър (4) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 2°C по сух термометър/1°C по мокър термометър (4) - EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 2°C по сух термометър/1°C по мокър термометър
  (5) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (6) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (6) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (6) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (6) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (6) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (6) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (6) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (6) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (6) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (6) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (6) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (6) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (6) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (6) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (6) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (6) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)
  (7) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  (8) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (8) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (8) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (8) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (8) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (8) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (8) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (8) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (8) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (8) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (8) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (8) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (8) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (8) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (8) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (8) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (9) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (10) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (10) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (10) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (10) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (10) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (10) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (10) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (10) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (10) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (10) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (10) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (10) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (10) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (10) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (10) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (10) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)