Спецификации за EHVH-C3VF / ERLQ-CV3

EHVH04S18CA3VF / ERLQ004CAV3 EHVH08S18CA3VF / ERLQ006CAV3 EHVH08S18CA3VF / ERLQ008CAV3
Топлинен капацитет Мин. кВт 1.80 (1), 1.80 (2) 1.80 (1), 1.80 (2) 1.80 (1), 1.80 (2)
  Ном. кВт 4.40 (1), 4.03 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 7.40 (1), 6.89 (2)
  Макс. кВт 5.12 (1), 4.90 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.02 (1), 9.35 (2)
Входяща мощност Отопление Ном. кВт 0.87 (1), 1.13 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.66 (1), 2.01 (2)
COP 5.04 (1), 3.58 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.45 (1), 3.42 (2)
Забележки (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)
  (3) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (3) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (3) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)