Спецификации за EHVZ-CB3V / ERHQ-BW17

EHVZ16S18CB3V / ERHQ014BAW17
Топлинен капацитет Ном. кВт 14.5 (1), 13.6 (2)
Входяща мощност Отопление Ном. кВт 3.42 (1), 4.21 (2)
COP 4.24 (1), 3.22 (2)
Загряване на битова гореща вода Общо Обявен график на натоварване   L
  Умерен климат Клас на енергийна ефективност на загряване на вода   A
Забележки (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)
  (3) - Условие 3 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  (4) - Условие 4 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃
  (5) - Капацитетът трябва да се раздели между допълнителната и главната зона. Направете справка с данните за ESP за повече информация относно наличието (kPa).
  (6) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)
  (8) - 15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация