Спецификации за EHYHBX-AV3 / EVLQ-CV3

EHYHBX08AAV3 / EVLQ08CAV3 EHYHBX08AFV3 / EVLQ08CAV3
Капацитет на отопление Мин. kW 1.80 (3), 1.80 (4) 1.80 (3), 1.80 (4)
  Ном. kW 7.40 (3), 6.89 (4) 7.40 (3), 6.89 (4)
  Макс. kW 10.0 (3), 9.53 (4) 10.0 (3), 9.53 (4)
Капацитет на охлаждане Мин. kW 2.50 (3), 2.50 (4) 2.50 (3), 2.50 (4)
  Ном. kW 6.86 (4), 5.36 (4) 6.86 (4), 5.36 (4)
Входяща мощност Отопление Ном. kW 1.66 (3), 2.01 (4) 1.66 (3), 2.01 (4)
  Охлаждане Ном. kW 2.01 (3), 2.34 (4) 2.01 (3), 2.34 (4)
COP 4.45 (3), 3.42 (4) 4.45 (3), 3.42 (4)
EER 3.42 (3), 2.29 (4) 3.42 (3), 2.29 (4)
Загряване на битова гореща вода Общо Обявен график на натоварване   XL XL
  Умерен климат Клас на енергийна ефективност на загряване на вода   A A
Забележки (1) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (3) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (4) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (4) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)
  (5) - Tвънш. 35°C - LWE 7°C (Dt=5°C), заобиколен котел (5) - Tвънш. 35°C - LWE 7°C (Dt=5°C), заобиколен котел
  (6) - Tвънш. 35°C - LWE 18℃ (Dt=5°C), заобиколен котел (6) - Tвънш. 35°C - LWE 18℃ (Dt=5°C), заобиколен котел
  (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), заобиколен котел (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), заобиколен котел
  (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT=5°C), заобиколен котел (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT=5°C), заобиколен котел