Спецификации за EKCBH-BBV3

EKCBH008BBV3
Размери Тяло Височина mm 390
    Широчина mm 412
    Дълбочина mm 100
    Дълбочина с дист. контролер, монтиран на предния панел mm 120
Weight Тяло kg 6
Нагревател за бързо затопляне Електрозахранване Фаза   1~, 3~
    Честота Хц 50
    Напрежение V 230, 400
Забележки (1) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване.
  (2) - В зависимост от приоритетната настройка на резервния нагревател, резервният нагревателен комплект на EKMBUH* може или не може да работи едновременно.
  (3) - За подробности, моля, направете справка с ръководството за монтаж на EBHQ* за спецификациите на резервния нагревателен комплект направете справка със спецификациите на EKMBUH*
  (4) - Връзки на окабеляване: изберете диаметъра и типа според местните нормативни рзпоредби. За повече подробности относно диапазона на напрежение и тока, моля, направете справка с ръководството за монтаж на EBHQ*
  (5) - Електрозахранването се отнася до комбинация с EKHW*V3 и EKHW*Z2 съответно.