Кабелен сноп

EKEWTSC-1

За свързване към външен безжичен сензор K.RSS

EKEWTSC-1

Характеристики на продукта

  • В комбинация с тела FXZA, FXDA, FXSA и FDA
  • Може да се поръча като SB.K.RSS_FDA, съдържащ K.RSS и част EKEWTSC

Документация

Ръководства за инсталиране