Кабелен сноп

EKEWTSC-2

За свързване към външен безжичен сензор K.RSS

EKEWTSC-2

Характеристики на продукта

  • В комбинация с тела FXFA, FXFQ, FCAG и FCAHG
  • Може да се поръча като SB.K.RSS_FDA, съдържащ K.RSS и част EKEWTSC

Документация

Ръководства за инсталиране