Спецификации за EKHBRD-ACV1 / ERSQ-AV1

EKHBRD011ACV1 / ERSQ011AAV1 EKHBRD014ACV1 / ERSQ014AAV1 EKHBRD016ACV1 / ERSQ016AAV1
Топлинен капацитет Ном. кВт 11 (1), 11 (2), 11 (3) 14 (1), 14 (2), 14 (3) 16 (1), 16 (2), 16 (3)
Входяща мощност Отопление Ном. кВт 3.57 (1), 4.40 (2), 2.61 (3) 4.66 (1), 5.65 (2), 3.55 (3) 5.57 (1), 6.65 (2), 4.31 (3)
COP 3.08 (1), 2.50 (2), 4.22 (3) 3.00 (1), 2.48 (2), 3.94 (3) 2.88 (1), 2.41 (2), 3.72 (3)
Забележки (1) - EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; външни условия: 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър) (1) - EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; външни условия: 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър) (1) - EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; външни условия: 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)
  (2) - EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; външни условия: 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър) (2) - EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; външни условия: 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър) (2) - EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; външни условия: 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)
  (3) - EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; външни условия: 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър) (3) - EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; външни условия: 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър) (3) - EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; външни условия: 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)