Спецификации за EKHBRD-ACY1 / ERRQ-AY1

EKHBRD011ACY1 / ERRQ011AAY1 EKHBRD014ACY1 / ERRQ014AAY1 EKHBRD016ACY1 / ERRQ016AAY1
Топлинен капацитет Ном. кВт 11 (1), 11 (2) 14 (1), 14 (2) 16 (1), 16 (2)
Входяща мощност Отопление Ном. кВт 3.57 (1), 4.40 (2) 4.66 (1), 5.65 (2) 5.57 (1), 6.65 (2)
COP 3.08 (1), 2.50 (2) 3.00 (1), 2.48 (2) 2.88 (1), 2.41 (2)
Забележки EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; външни условия: 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър) EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; външни условия: 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър) EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; външни условия: 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)
  EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; външни условия: 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър) EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; външни условия: 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър) EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; външни условия: 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)