Спецификации за EKHBRD-ADY17

EKHBRD011ADY17 EKHBRD014ADY17 EKHBRD016ADY17
Корпус Цвят   Метално сив Метално сив Метално сив
  Материал   Метален лист с покритие Метален лист с покритие Метален лист с покритие
Размери Тяло Височина mm 705 705 705
    Широчина mm 600 600 600
    Дълбочина mm 695 695 695
Weight Тяло kg 147 147 147
PED Category   Изключен от обхвата на директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC Изключен от обхвата на директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC Изключен от обхвата на директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC
Хладилен агент Type   R-134a R-134a R-134a
  Количество kg 2.60 2.60 2.60
Звукова мощност Ном. dBA 59.0 (3) 60.0 (3) 60.0 (3)
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 43.0 (4), 46.0 (5), 0.00 (6), 0.00 (7) 45.0 (4), 46.0 (5), 0.00 (6), 0.00 (7) 46.0 (4), 46.0 (5), 0.00 (6), 0.00 (7)
Power supply Име   Y1 Y1 Y1
  Фаза   3~ 3~ 3~
  Честота Хц 50 50 50
  Напрежение V 380-415 380-415 380-415
Ток Препоръчани предпазители A 16 16 16
Забележки (1) - Номинална скорост на водния поток за Dt: 10°C (1) - Номинална скорост на водния поток за Dt: 10°C (1) - Номинална скорост на водния поток за Dt: 10°C
  (2) - Максимална скорост на водния поток за Dt: 5°C (2) - Максимална скорост на водния поток за Dt: 5°C (2) - Максимална скорост на водния поток за Dt: 5°C
  (3) - Нивото на звуково налягане се измерва в съответствие с ISO3744. Нивото на звуково налягане се изчислява от нивото на звуково налягане. (3) - Нивото на звуково налягане се измерва в съответствие с ISO3744. Нивото на звуково налягане се изчислява от нивото на звуково налягане. (3) - Нивото на звуково налягане се измерва в съответствие с ISO3744. Нивото на звуково налягане се изчислява от нивото на звуково налягане.
  (4) - Нивата на звука са измерени при: EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; външни условия 7°C (сух термометър) /6°C (влажен термометър) (4) - Нивата на звука са измерени при: EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; външни условия 7°C (сух термометър) /6°C (влажен термометър) (4) - Нивата на звука са измерени при: EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; външни условия 7°C (сух термометър) /6°C (влажен термометър)
  (5) - Нивата на звука са измерени при: EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; външни условия 7°C (сух термометър) /6°C (влажен термометър) (5) - Нивата на звука са измерени при: EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; външни условия 7°C (сух термометър) /6°C (влажен термометър) (5) - Нивата на звука са измерени при: EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; външни условия 7°C (сух термометър) /6°C (влажен термометър)
  (6) - Нивото на звука е валидно за свободно пространство, защото то е измерено в полу-заглушена (без ехо) стая. Измерената стойност в текущи условия на монтиране ще бъде по-висока поради околния шум и отразяването на звука. (6) - Нивото на звука е валидно за свободно пространство, защото то е измерено в полу-заглушена (без ехо) стая. Измерената стойност в текущи условия на монтиране ще бъде по-висока поради околния шум и отразяването на звука. (6) - Нивото на звука е валидно за свободно пространство, защото то е измерено в полу-заглушена (без ехо) стая. Измерената стойност в текущи условия на монтиране ще бъде по-висока поради околния шум и отразяването на звука.
  (7) - EW = температура на постъпващата вода - LW = температура на изходящата вода (7) - EW = температура на постъпващата вода - LW = температура на изходящата вода (7) - EW = температура на постъпващата вода - LW = температура на изходящата вода
  (8) - Външна околна, вътрешн аоколна: 5°C~30°C (8) - Външна околна, вътрешн аоколна: 5°C~30°C (8) - Външна околна, вътрешн аоколна: 5°C~30°C
  (9) - За повече подробности, виж диаграмата за температурния диапазон на водата. В комбинация EKHBRD*AC* + EMRQ*, виж работен диапазон EMRQ* ! -> -15℃ (9) - За повече подробности, виж диаграмата за температурния диапазон на водата. В комбинация EKHBRD*AC* + EMRQ*, виж работен диапазон EMRQ* ! -> -15℃ (9) - За повече подробности, виж диаграмата за температурния диапазон на водата. В комбинация EKHBRD*AC* + EMRQ*, виж работен диапазон EMRQ* ! -> -15℃
  (10) - 1 кВт = 859.84522786 kcal/ч; 1 кВт = 3,412.14163313 BTU/ч; 1 кВт = 0.28434514 TR (10) - 1 кВт = 859.84522786 kcal/ч; 1 кВт = 3,412.14163313 BTU/ч; 1 кВт = 0.28434514 TR (10) - 1 кВт = 859.84522786 kcal/ч; 1 кВт = 3,412.14163313 BTU/ч; 1 кВт = 0.28434514 TR
  (11) - 220V (11) - 220V (11) - 220V
  (12) - 240V (12) - 240V (12) - 240V
  (13) - 50 Хц, 220-230-240V (13) - 50 Хц, 220-230-240V (13) - 50 Хц, 220-230-240V
  (14) - 60 Хц, 220/-230V (14) - 60 Хц, 220/-230V (14) - 60 Хц, 220/-230V
  (15) - Към водната верига на изпарителя трябва да се добави цедка (монтиране на място). Откъм страната на изпарителя трябва да се постави прекъсвач на потока. Система с минимален обем на водата може да се използва при номинални условия. (15) - Към водната верига на изпарителя трябва да се добави цедка (монтиране на място). Откъм страната на изпарителя трябва да се постави прекъсвач на потока. Система с минимален обем на водата може да се използва при номинални условия. (15) - Към водната верига на изпарителя трябва да се добави цедка (монтиране на място). Откъм страната на изпарителя трябва да се постави прекъсвач на потока. Система с минимален обем на водата може да се използва при номинални условия.