Спецификации за EKRTR

EKRTR1
Размери Термостат Височина mm 87
    Широчина mm 125
    Дълбочина mm 34
  Приемник Височина mm 170
    Широчина mm 50
    Дълбочина mm 28
тегло Термостат g 210
  Приемник g 125
Околна температура Съхранение Мин. °C -20
    Мин. °F -4
    Макс. °C 60
    Макс. °F 140
  Работа Мин. °C 0
    Мин. °F 32
    Макс. °C 50
    Макс. °F 122
Диапазон на температурна настройка Отопление Мин. °C 4
    Макс. °C 37
  Охлаждане Мин. °C 4
    Макс. °C 37
Часовник Да
Функция за регулиране Зона на пропорционално регулиране
Power supply Термостат Напрежение V Захранван с 3 батерии AA-LRG (алкални)
  Приемник Напрежение V 230
  Честота Хц 50
  Phase   1~
Връзка Термостат   Безжично
  Приемник   С кабел
Максимално разстояние до приемателя Вътрешно м прибл. 40 м
  Външно м прибл. 100 м
Максимален номинален ток на превключване (комутируем ток) (при 230VAC) A 4.0 (1)
Забележки (1) - 230VAC