Жично дистанционно управление

EKRTW

Стаен термостат за лесно регулиране на вътрешната температура

EKRTW

Характеристики на продукта

 • Кабелен термостат за стаята
 • Режим на отопление и охлаждане с възможност за изключване на режима на охлаждане, ако не е необходим
 • Режимът на комфортно функциониране включва програмираните нива на температура, предназначени за жилище с обитатели през деня; зададените точки по подразбиране са 21°C в режим на отопление и 24°C в режим на охлаждане и могат да се променят от потребителя
 • Режимът на намалено функциониране задейства програмираните нива на температура за периоди, когато в жилището няма никой или през нощта; зададените точки по подразбиране са 17°C в режим на отопление и 28°C в режим на охлаждане и могат да се променят от потребителя
 • Режим за функциониране по график: използва таймер за програмиране на зададени точки за отопление и охлаждане през целия ден; за всеки ден могат да се програмират до 12 зададени точки; избраните зададени точки се задействат автоматично в програмираното време.
 • Лесно и удобно регулиране на вътрешната температура, което води до идеален комфорт и енергийна ефективност
 • Режим за функциониране по време на ваканция: предназначен за задаване на намалени и енергийно ефективни зададени точки, когато в жилището няма никой за дълъг период от време. Зададените точки по подразбиране са 14°C за отопление и 30°C за охлаждане.
 • Функция за изключване: изключва системата; въпреки това, интегрираната защита срещу замръзване остава включена (настройка по подразбиране на 4°C).
 • Ограничението на зададена точка задава горната и долна гранична стойност на зададени точки, в рамките на които потребителят може да програмира желаните нива на комфорт иможе да се промени от монтажника
 • Брой промени на зададени точки: 12 на денонощие
 • Функция за блокиране на бутони: възможност за блокиране а бутоните на стайния термостат

Технически данни

Технически спецификации

Документация

Каталози
Изтегляне на език
Ръководства за експлоатация
Изтегляне на език
Декларация за съответствие
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.