Спецификации за ETSH-D / EPRA014-018DV

ETSH16P30DA / EPRA14DAV3 ETSH16P50DA / EPRA14DAV3 ETSH16P30DA / EPRA16DAV3 ETSH16P50DA / EPRA16DAV3 ETSH16P30DA / EPRA18DAV3 ETSH16P50DA / EPRA18DAV3
Indoor unit ETSH16P30DA ETSH16P50DA ETSH16P30DA ETSH16P50DA ETSH16P30DA ETSH16P50DA
Топлинен капацитет Мин. кВт 3.70 (1) 3.70 (1) 3.96 (1) 3.96 (1) 4.40 (1) 4.40 (1)
  Ном. кВт 5.69 (2) 5.69 (2) 9.00 (2) 9.00 (2) 9.00 (2) 9.00 (2)
  Макс. кВт 10.18 (1) 10.18 (1) 10.91 (1) 10.91 (1) 12.12 (1) 12.12 (1)
Входяща мощност Отопление Мин. кВт 0.88 (5) 0.88 (5) 0.95 (5) 0.95 (5) 1.05 (5) 1.05 (5)
    Ном. кВт 1.22 (2) 1.22 (2) 1.80 (2) 1.80 (2) 1.80 (2) 1.80 (2)
    Макс. кВт 2.09 (5) 2.09 (5) 2.24 (5) 2.24 (5) 2.49 (5) 2.49 (5)
  Domestic hot water from 10°C to 50°C Nom. kWh 3.92 5.78 3.92 5.78 3.92 5.78
Heat up time from 10°C to 50°C hr 1h41min at 7°C ambient temperature 2h18min at 7°C ambient temperature 1h41min at 7°C ambient temperature 2h18min at 7°C ambient temperature 1h41min at 7°C ambient temperature 2h18min at 7°C ambient temperature
COP 4.67 (2) 4.67 (2) 5.00 (2) 5.00 (2) 5.00 (2) 5.00 (2)
Загряване на битова гореща вода Общо Обявен график на натоварване   L XL L XL L XL
  Умерен климат Клас на енергийна ефективност на загряване на вода   A A A A A A
Отопление с конвекция Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо SCOP   3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A++ A++ A++ A++ A++ A++
      ηs (Сезонна ефективност на отопление) % 140 140 140 140 140 140
  Изх. вода - ср. климат. условия 35°C Общо SCOP   4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
      ηs (Сезонна ефективност на отопление) % 177 177 177 177 177 177
Забележки (1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C (1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C (1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C (1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C (1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C (1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C
  (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър
  (4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър
  (5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511 (5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511 (5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511 (5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511 (5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511 (5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511