Спецификации за EWAH-TZSSC2

EWAHC11TZSSC2 EWAHC12TZSSC2 EWAHC13TZSSC2 EWAHC14TZSSC2 EWAHC15TZSSC2 EWAHC16TZSSC2 EWAHH10TZSSC2 EWAH710TZSSC2 EWAH770TZSSC2 EWAH880TZSSC2 EWAH940TZSSC2 EWAH990TZSSC2
Капацитет на охлаждане Ном. kW 1,117 1,231 1,302 1,432 1,519 1,603 1,056 712.3 765.6 879.4 942.8 990.5
Регулиране на мощност Метод   Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор
  Минимален капацитет % 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Входяща мощност Охлаждане Ном. kW 357.4 396 418.4 465.3 510.4 567.4 339.4 230.7 246.6 284.9 303.9 318.9
EER 3.126 3.109 3.111 3.077 2.975 2.826 3.11 3.088 3.104 3.087 3.102 3.107
Размери Тяло Дълбочина mm 11,402 12,302 11,402 12,302 13,202 14,102 10,510 6,909 6,909 7,809 8,709 9,602
    Височина mm 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540
    Широчина mm 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280
Weight Работно тегло kg 11,116 11,518 11,727 12,145 12,575 13,048 9,871 7,313 7,313 8,152 8,585 9,483
  Тяло kg 10,073 10,475 10,716 11,134 11,564 12,037 9,288 7,033 7,033 7,660 8,093 8,900
Воден топлообменник Тип   Кожух и тръба Кожух и тръба Кожух и тръба Кожух и тръба Кожух и тръба Кожух и тръба Кожух и тръба Кожух и тръба Кожух и тръба Кожух и тръба Кожух и тръба Кожух и тръба
  Воден обем l 1,043 1,043 1,011 1,011 1,011 1,011 583 280 280 492 492 583
Въздушен топлообменник Тип   Микро канал Микро канал Микро канал Микро канал Микро канал Микро канал Микро канал Микро канал Микро канал Микро канал Микро канал Микро канал
Вентилатор Дебит на въздушен поток Ном. l/с 122,464 132,670 122,464 132,670 142,876 153,081 112,259 71,438 71,438 81,644 91,849 102,054
  Скорост обор. 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Компресор Количество_   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Тип   Инверторно управляван едновинтов компресор Инверторно управляван едновинтов компресор Инверторно управляван едновинтов компресор Инверторно управляван едновинтов компресор Инверторно управляван едновинтов компресор Инверторно управляван едновинтов компресор Инверторно управляван едновинтов компресор Инверторно управляван едновинтов компресор Инверторно управляван едновинтов компресор Инверторно управляван едновинтов компресор Инверторно управляван едновинтов компресор Инверторно управляван едновинтов компресор
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 106 107 105 106 107 108 105 101 101 102 103 104
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 83 84 83 83 84 85 82 80 80 80 81 82
Хладилен агент Type   R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze)
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Вериги Количество   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Количество kg 200 220 200 220 250 270 175 120 120 130 141 150
Power supply Фаза   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Честота Хц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Напрежение V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Компресор Метод на стартиране_   Задвижван от VFD Задвижван от VFD Задвижван от VFD Задвижван от VFD Задвижван от VFD Задвижван от VFD Задвижван от VFD Задвижван от VFD Задвижван от VFD Задвижван от VFD Задвижван от VFD Задвижван от VFD
Забележки (1) - Стандартни номинални условия за водоохлаждащи агрегати “въздух-вода” съгласно EN14511: 2 Температура по сух термометър на входа на външен топлообменник 35°; Температура на постъпващата вода на вътрешен топлообменник 12°C, температура на изходящата вода 7°C. Коефициент на образуване на отлагания = 0 (1) - Стандартни номинални условия за водоохлаждащи агрегати “въздух-вода” съгласно EN14511: 2 Температура по сух термометър на входа на външен топлообменник 35°; Температура на постъпващата вода на вътрешен топлообменник 12°C, температура на изходящата вода 7°C. Коефициент на образуване на отлагания = 0 (1) - Стандартни номинални условия за водоохлаждащи агрегати “въздух-вода” съгласно EN14511: 2 Температура по сух термометър на входа на външен топлообменник 35°; Температура на постъпващата вода на вътрешен топлообменник 12°C, температура на изходящата вода 7°C. Коефициент на образуване на отлагания = 0 (1) - Стандартни номинални условия за водоохлаждащи агрегати “въздух-вода” съгласно EN14511: 2 Температура по сух термометър на входа на външен топлообменник 35°; Температура на постъпващата вода на вътрешен топлообменник 12°C, температура на изходящата вода 7°C. Коефициент на образуване на отлагания = 0 (1) - Стандартни номинални условия за водоохлаждащи агрегати “въздух-вода” съгласно EN14511: 2 Температура по сух термометър на входа на външен топлообменник 35°; Температура на постъпващата вода на вътрешен топлообменник 12°C, температура на изходящата вода 7°C. Коефициент на образуване на отлагания = 0 (1) - Стандартни номинални условия за водоохлаждащи агрегати “въздух-вода” съгласно EN14511: 2 Температура по сух термометър на входа на външен топлообменник 35°; Температура на постъпващата вода на вътрешен топлообменник 12°C, температура на изходящата вода 7°C. Коефициент на образуване на отлагания = 0 (1) - Стандартни номинални условия за водоохлаждащи агрегати “въздух-вода” съгласно EN14511: 2 Температура по сух термометър на входа на външен топлообменник 35°; Температура на постъпващата вода на вътрешен топлообменник 12°C, температура на изходящата вода 7°C. Коефициент на образуване на отлагания = 0 (1) - Стандартни номинални условия за водоохлаждащи агрегати “въздух-вода” съгласно EN14511: 2 Температура по сух термометър на входа на външен топлообменник 35°; Температура на постъпващата вода на вътрешен топлообменник 12°C, температура на изходящата вода 7°C. Коефициент на образуване на отлагания = 0 (1) - Стандартни номинални условия за водоохлаждащи агрегати “въздух-вода” съгласно EN14511: 2 Температура по сух термометър на входа на външен топлообменник 35°; Температура на постъпващата вода на вътрешен топлообменник 12°C, температура на изходящата вода 7°C. Коефициент на образуване на отлагания = 0 (1) - Стандартни номинални условия за водоохлаждащи агрегати “въздух-вода” съгласно EN14511: 2 Температура по сух термометър на входа на външен топлообменник 35°; Температура на постъпващата вода на вътрешен топлообменник 12°C, температура на изходящата вода 7°C. Коефициент на образуване на отлагания = 0 (1) - Стандартни номинални условия за водоохлаждащи агрегати “въздух-вода” съгласно EN14511: 2 Температура по сух термометър на входа на външен топлообменник 35°; Температура на постъпващата вода на вътрешен топлообменник 12°C, температура на изходящата вода 7°C. Коефициент на образуване на отлагания = 0 (1) - Стандартни номинални условия за водоохлаждащи агрегати “въздух-вода” съгласно EN14511: 2 Температура по сух термометър на входа на външен топлообменник 35°; Температура на постъпващата вода на вътрешен топлообменник 12°C, температура на изходящата вода 7°C. Коефициент на образуване на отлагания = 0
  (2) - Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%. (2) - Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%. (2) - Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%. (2) - Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%. (2) - Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%. (2) - Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%. (2) - Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%. (2) - Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%. (2) - Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%. (2) - Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%. (2) - Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%. (2) - Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.
  (3) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите (3) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите (3) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите (3) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите (3) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите (3) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите (3) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите (3) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите (3) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите (3) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите (3) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите (3) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите
  (4) - Въз основа на минималното допустимо напрежение Макс. ток за калибъра на кабела = Макс. работен ток x 1,1 (4) - Въз основа на минималното допустимо напрежение Макс. ток за калибъра на кабела = Макс. работен ток x 1,1 (4) - Въз основа на минималното допустимо напрежение Макс. ток за калибъра на кабела = Макс. работен ток x 1,1 (4) - Въз основа на минималното допустимо напрежение Макс. ток за калибъра на кабела = Макс. работен ток x 1,1 (4) - Въз основа на минималното допустимо напрежение Макс. ток за калибъра на кабела = Макс. работен ток x 1,1 (4) - Въз основа на минималното допустимо напрежение Макс. ток за калибъра на кабела = Макс. работен ток x 1,1 (4) - Въз основа на минималното допустимо напрежение Макс. ток за калибъра на кабела = Макс. работен ток x 1,1 (4) - Въз основа на минималното допустимо напрежение Макс. ток за калибъра на кабела = Макс. работен ток x 1,1 (4) - Въз основа на минималното допустимо напрежение Макс. ток за калибъра на кабела = Макс. работен ток x 1,1 (4) - Въз основа на минималното допустимо напрежение Макс. ток за калибъра на кабела = Макс. работен ток x 1,1 (4) - Въз основа на минималното допустимо напрежение Макс. ток за калибъра на кабела = Макс. работен ток x 1,1 (4) - Въз основа на минималното допустимо напрежение Макс. ток за калибъра на кабела = Макс. работен ток x 1,1
  (5) - В случай на инверторно задвижван компресор, пусковият ток е нулев (5) - В случай на инверторно задвижван компресор, пусковият ток е нулев (5) - В случай на инверторно задвижван компресор, пусковият ток е нулев (5) - В случай на инверторно задвижван компресор, пусковият ток е нулев (5) - В случай на инверторно задвижван компресор, пусковият ток е нулев (5) - В случай на инверторно задвижван компресор, пусковият ток е нулев (5) - В случай на инверторно задвижван компресор, пусковият ток е нулев (5) - В случай на инверторно задвижван компресор, пусковият ток е нулев (5) - В случай на инверторно задвижван компресор, пусковият ток е нулев (5) - В случай на инверторно задвижван компресор, пусковият ток е нулев (5) - В случай на инверторно задвижван компресор, пусковият ток е нулев (5) - В случай на инверторно задвижван компресор, пусковият ток е нулев
  (6) - Това може да се смени при агрегат с опции или персонализиран агрегат. Направете справка с електрическата схема на съответния агрегат. (6) - Това може да се смени при агрегат с опции или персонализиран агрегат. Направете справка с електрическата схема на съответния агрегат. (6) - Това може да се смени при агрегат с опции или персонализиран агрегат. Направете справка с електрическата схема на съответния агрегат. (6) - Това може да се смени при агрегат с опции или персонализиран агрегат. Направете справка с електрическата схема на съответния агрегат. (6) - Това може да се смени при агрегат с опции или персонализиран агрегат. Направете справка с електрическата схема на съответния агрегат. (6) - Това може да се смени при агрегат с опции или персонализиран агрегат. Направете справка с електрическата схема на съответния агрегат. (6) - Това може да се смени при агрегат с опции или персонализиран агрегат. Направете справка с електрическата схема на съответния агрегат. (6) - Това може да се смени при агрегат с опции или персонализиран агрегат. Направете справка с електрическата схема на съответния агрегат. (6) - Това може да се смени при агрегат с опции или персонализиран агрегат. Направете справка с електрическата схема на съответния агрегат. (6) - Това може да се смени при агрегат с опции или персонализиран агрегат. Направете справка с електрическата схема на съответния агрегат. (6) - Това може да се смени при агрегат с опции или персонализиран агрегат. Направете справка с електрическата схема на съответния агрегат. (6) - Това може да се смени при агрегат с опции или персонализиран агрегат. Направете справка с електрическата схема на съответния агрегат.
  (7) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции. (7) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции. (7) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции. (7) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции. (7) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции. (7) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции. (7) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции. (7) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции. (7) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции. (7) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции. (7) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции. (7) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.
  (8) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. За актуална информация относно проектната база, направете справка с конкретната електрическа схема на агрегата и данните от типовата табелка на агрегата. (8) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. За актуална информация относно проектната база, направете справка с конкретната електрическа схема на агрегата и данните от типовата табелка на агрегата. (8) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. За актуална информация относно проектната база, направете справка с конкретната електрическа схема на агрегата и данните от типовата табелка на агрегата. (8) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. За актуална информация относно проектната база, направете справка с конкретната електрическа схема на агрегата и данните от типовата табелка на агрегата. (8) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. За актуална информация относно проектната база, направете справка с конкретната електрическа схема на агрегата и данните от типовата табелка на агрегата. (8) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. За актуална информация относно проектната база, направете справка с конкретната електрическа схема на агрегата и данните от типовата табелка на агрегата. (8) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. За актуална информация относно проектната база, направете справка с конкретната електрическа схема на агрегата и данните от типовата табелка на агрегата. (8) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. За актуална информация относно проектната база, направете справка с конкретната електрическа схема на агрегата и данните от типовата табелка на агрегата. (8) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. За актуална информация относно проектната база, направете справка с конкретната електрическа схема на агрегата и данните от типовата табелка на агрегата. (8) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. За актуална информация относно проектната база, направете справка с конкретната електрическа схема на агрегата и данните от типовата табелка на агрегата. (8) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. За актуална информация относно проектната база, направете справка с конкретната електрическа схема на агрегата и данните от типовата табелка на агрегата. (8) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. За актуална информация относно проектната база, направете справка с конкретната електрическа схема на агрегата и данните от типовата табелка на агрегата.