Спецификации за EWAQ-BVP

EWAQ004BAVP EWAQ005BAVP EWAQ006BAVP EWAQ008BAVP
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 4.00 (1), 4.01 (2) 4.93 (1), 5.07 (2) 5.88 (1), 6.07 (2) 7.95 (1), 8.23 (2)
Capacity control Method   Променлив (инверторен) Променлив (инверторен) Променлив (инверторен) Променлив (инверторен)
Входяща мощност Охлаждане Ном. кВт 1.27 (1), 0.840 (2) 1.61 (1), 1.12 (2) 1.87 (1), 1.13 (2) 2.57 (1), 1.65 (2)
EER 3.14 (1), 4.80 (2) 3.06 (1), 4.51 (2) 3.15 (1), 5.35 (2) 3.10 (1), 4.99 (2)
ESEER 4.45 (5) 4.49 (5) 5.25 (5) 5.24 (5)
Размери Тяло Дълбочина mm 350 350 380 380
    Височина mm 735 735 997 997
    Широчина mm 1,090 1,090 1,160 1,160
тегло Тяло кг 83 83 106 106
Воден топлообменник Тип   Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина
  Скорост на водния поток Min. l/min 11 (7) 11 (7) 13 13
  Воден обем л 1 1 2 2
Air heat exchanger Тип   Серпантина с напречни ребра/Hi-X тръби и решетъчни ребра с хромно покритие Серпантина с напречни ребра/Hi-X тръби и решетъчни ребра с хромно покритие Серпантина с напречни ребра/Hi-X тръби и решетъчни ребра с PE покритие Серпантина с напречни ребра/Hi-X тръби и решетъчни ребра с PE покритие
Хидравлични компоненти Разширителен съд Обем л 3 3 7 7
Вентилатор Скорост на въздушния поток Охлаждане Ном. м³/мин 53 (1) 53 (1) 72 (1) 72 (1)
Компресор Количество_   1 1 1 1
  Type   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
  Метод на стартиране_   Задвижван от инвертор Задвижван от инвертор Задвижван от инвертор Задвижван от инвертор
Работен диапазон Въздушна страна Охлаждане Макс. °C със сух термометър 43 43 46 46
      Мин. °C със сух термометър 10 10 10 10
  Водна страна Охлаждане Макс. °C със сух термометър 22 22 22 22
      Мин. °C със сух термометър 5 5 5 5
Звукова мощност Cooling Ном. дБА 63 (1) 64 (1) 69 (1) 69 (1)
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. дБА 48 (11) 49 (11) 52 (10) 53 (10)
  Тих режим на работа през нощта Охлаждане дБА 44 (11) 44 (11) 43 (10) 43 (10)
Хладилен агент Type   R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   2,088 2,088 2,087.5 2,087.5
  Вериги Количество   1 1 1 1
  Контрол   Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа
Количество зареден хладилен агент За кръг кг 2.10 2.10 2.70 2.70
  За кръг TCO2Eq 4.4 4.4 5.6 5.6
Воден кръг Клапа за прочистване на въздуха   Да (ръчно) Да (ръчно) Да (ръчно) Да (ръчно)
  Клапа за дренаж/пълнене   Да Да Да Да
  Манометър   Номер Номер Номер Номер
  Минимален обем на вода в системата л 20 20 20 20
  Piping connections diameter инч 1" MBSP 1" MBSP 1" MBSP 1" MBSP
  Клапа за изключване   Да Да Да Да
Power supply Phase   1N~ 1N~ 1N~ 1N~
  Честота Хц 50 50 50 50
  Напрежение V 230 230 230 230
Забележки (1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C (1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C (1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C (1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C
  (2) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 23°C; температура на изходящата от изпарителя вода 18°C, температура на околния въздух 35°C; стандарт: различен от Eurovent (2) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 23°C; температура на изходящата от изпарителя вода 18°C, температура на околния въздух 35°C; стандарт: различен от Eurovent (2) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 23°C; температура на изходящата от изпарителя вода 18°C, температура на околния въздух 35°C; стандарт: различен от Eurovent (2) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 23°C; температура на изходящата от изпарителя вода 18°C, температура на околния въздух 35°C; стандарт: различен от Eurovent
  (3) - Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 40°C; температура на излизащата от кондензатора вода 45°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent (3) - Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 40°C; температура на излизащата от кондензатора вода 45°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent (3) - Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 40°C; температура на излизащата от кондензатора вода 45°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent (3) - Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 40°C; температура на излизащата от кондензатора вода 45°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent
  (4) - Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 30°C; температура на излизащата от кондензатора вода 35°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent (4) - Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 30°C; температура на излизащата от кондензатора вода 35°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent (4) - Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 30°C; температура на излизащата от кондензатора вода 35°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent (4) - Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 30°C; температура на излизащата от кондензатора вода 35°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent
  (5) - Всички изчисления на характеристиките са точно според стандарт Eurovent (5) - Всички изчисления на характеристиките са точно според стандарт Eurovent (5) - Всички изчисления на характеристиките са точно според стандарт Eurovent (5) - Всички изчисления на характеристиките са точно според стандарт Eurovent
  (6) - За умерени климатични условия и нискотемпературно приложение (6) - За умерени климатични условия и нискотемпературно приложение (6) - За умерени климатични условия и нискотемпературно приложение (6) - За умерени климатични условия и нискотемпературно приложение
  (7) - В случай на поток от солен разтвор, е необходим минимален поток от 12 L/min (7) - В случай на поток от солен разтвор, е необходим минимален поток от 12 L/min (7) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). (7) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).
  (8) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). (8) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). (8) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд (8) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд
  (9) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд (9) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд (9) - По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C (9) - По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C
  (10) - По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C (10) - По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C (10) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация. (10) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация.
  (11) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация. (11) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация. (11) - Монтаж ≤ категория I: изключен от 2014/68/ЕС поради член 1, 2е (11) - Монтаж ≤ категория I: изключен от 2014/68/ЕС поради член 1, 2е
  (12) - Монтаж ≤ категория I: изключен от 2014/68/ЕС поради член 1, 2е (12) - Монтаж ≤ категория I: изключен от 2014/68/ЕС поради член 1, 2е (12) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор винаги е < = макс. работен ток (12) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор винаги е < = макс. работен ток
  (13) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор винаги е < = макс. работен ток (13) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор винаги е < = макс. работен ток (13) - Ssc: мощност на късо съединение (13) - Ssc: мощност на късо съединение
      (14) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза (14) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза