Спецификации за EWYQ-ACW1

EWYQ009ACW1 EWYQ011ACW1 EWYQ013ACW1
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 12.9 (1), 9.10 (2) 15.7 (1), 11.1 (2) 17.0 (1), 13.3 (2)
Топлинен капацитет Ном. кВт 10.90 (2), 11.20 (1) 13.2 (1), 12.4 (2) 14.8 (1), 13.9 (2)
Capacity control Method   Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор
Входяща мощност Охлаждане Ном. кВт 3.05 (2), 3.08 (1) 4.13 (1), 3.90 (2) 5.18 (2), 5.52 (1)
  Отопление Ном. кВт 2.69 (1), 3.31 (2) 3.07 (1), 3.78 (2) 3.47 (1), 4.27 (2)
EER 2.99 (2), 4.19 (1) 3.79 (1), 2.85 (2) 2.57 (2), 3.08 (1)
COP 3.28 (2), 4.17 (1) 3.27 (2), 4.31 (1) 3.25 (2), 4.28 (1)
ESEER 4.43 4.44 4.36
Размери Тяло Дълбочина mm 382 382 382
    Височина mm 1,435 1,435 1,435
    Широчина mm 1,420 1,420 1,420
тегло Тяло кг 180 180 180
Воден топлообменник Тип   Споена пластина Споена пластина Споена пластина
  Скорост на водния поток Min. l/min 16 16 16
  Воден обем л 1.01 1.01 1.01
Air heat exchanger Тип   Hi-XSS (8) Hi-XSS (8) Hi-XSS (8)
Хидравлични компоненти Разширителен съд Обем л 10 10 10
Електромотор на вентилатор Скорост Охлаждане Ном. обор. 780 780 780
    Отопление Ном. обор. 760 760 760
Компресор Количество_   1 1 1
  Type   Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор
  Метод на стартиране_   Задвижван от инвертор Задвижван от инвертор Задвижван от инвертор
Звукова мощност Cooling Ном. дБА 64.0 (3) 64.0 (3) 66.0 (3)
  Heating Ном. дБА 60 (4) 60 (4) 60 (4)
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. дБА 50 (3) 50 (3) 50 (3)
  Отопление Ном. дБА 50 (3) 50 (3) 50 (3)
  Тих режим на работа през нощта Охлаждане дБА 45 45 46
    Отопление дБА 42 42 43
Хладилен агент Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Вериги Количество   1 1 1
  Контрол   Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа
Количество зареден хладилен агент За кръг кг 2.95 2.95 2.95
  За кръг TCO2Eq 6.16 6.16 6.16
Воден кръг Клапа за прочистване на въздуха   Да Да Да
  Клапа за дренаж/пълнене   Да Да Да
  Манометър   Да Да Да
  Минимален обем на вода в системата л 20 (6) 20 (6) 20 (6)
  Тръби инч 5/4" 5/4" 5/4"
  Piping connections diameter инч G 5/4" (женски) G 5/4" (женски) G 5/4" (женски)
  Обезопасяваща клапа бар 3 3 3
  Клапа за изключване   Да Да Да
  Общ воден обем л 4.00 (6) 4.00 (6) 4.00 (6)
Power supply Name   W1 W1 W1
  Phase   3N~ 3N~ 3N~
  Честота Хц 50 50 50
  Напрежение V 400 400 400
Компресор Метод на стартиране_   Задвижван от инвертор Задвижван от инвертор Задвижван от инвертор
  Нагревател на картер Вт 33 33 33
Забележки (1) - Подподова програма: Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ ( Dt: 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ ( Dt: 5°C ) (1) - Подподова програма: Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ ( Dt: 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ ( Dt: 5°C ) (1) - Подподова програма: Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ ( Dt: 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ ( Dt: 5°C )
  (2) - Програма на вентилаторен конвектор: Охлаждане Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C ) (2) - Програма на вентилаторен конвектор: Охлаждане Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C ) (2) - Програма на вентилаторен конвектор: Охлаждане Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C )
  (3) - Условие: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)
  (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (5) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд (5) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд (5) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд
  (6) - Без обема на водата в уреда При повечето приложения, този минимален воден обем ще има задоволителен резултат. При критични прицеси или в помещения с високо топлинно натоварване обаче може да се наложи допълнително количество вода. Направете справка с работния обхват за повече информация. (6) - Без обема на водата в уреда При повечето приложения, този минимален воден обем ще има задоволителен резултат. При критични прицеси или в помещения с високо топлинно натоварване обаче може да се наложи допълнително количество вода. Направете справка с работния обхват за повече информация. (6) - Без обема на водата в уреда При повечето приложения, този минимален воден обем ще има задоволителен резултат. При критични прицеси или в помещения с високо топлинно натоварване обаче може да се наложи допълнително количество вода. Направете справка с работния обхват за повече информация.
  (7) - Съдържа флуорирани парникови газове (7) - Съдържа флуорирани парникови газове (7) - Съдържа флуорирани парникови газове