Спецификации за EWYQ-BVP

EWYQ004BAVP EWYQ005BAVP EWYQ006BAVP EWYQ008BAVP
Капацитет на охлаждане Ном. kW 4.00 (1), 4.01 (2) 4.93 (1), 5.07 (2) 5.88 (1), 6.07 (2) 7.95 (1), 8.23 (2)
Капацитет на отопление Ном. kW 4.11 (3), 3.96 (4) 4.99 (3), 4.99 (4) 6.14 (3), 6.12 (4) 8.08 (3), 8.44 (4)
Регулиране на мощност Метод   Променлив (инверторен) Променлив (инверторен) Променлив (инверторен) Променлив (инверторен)
Входяща мощност Охлаждане Ном. kW 1.27 (1), 0.840 (2) 1.61 (1), 1.12 (2) 1.87 (1), 1.13 (2) 2.57 (1), 1.65 (2)
  Отопление Ном. kW 1.19 (3), 0.860 (4) 1.46 (3), 1.09 (4) 1.75 (3), 1.28 (4) 2.31 (3), 1.84 (4)
EER 3.14 (1), 4.80 (2) 3.06 (1), 4.51 (2) 3.15 (1), 5.35 (2) 3.10 (1), 4.99 (2)
COP 3.44 (3), 4.61 (4) 3.41 (3), 4.58 (4) 3.51 (3), 4.77 (4) 3.49 (3), 4.59 (4)
ESEER 4.45 (5) 4.49 (5) 5.25 (5) 5.24 (5)
Размери Тяло Дълбочина mm 350 350 380 380
    Височина mm 735 735 997 997
    Широчина mm 1,090 1,090 1,160 1,160
Weight Тяло kg 83 83 106 106
Воден топлообменник Тип   Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина
  Скорост на водния поток Min. l/min 13 (6) 13 (6) 20 (7) 20 (7)
  Воден обем l 1 1 2 2
Въздушен топлообменник Тип   Серпантина с напречни ребра/Hi-X тръби и решетъчни ребра с хромно покритие Серпантина с напречни ребра/Hi-X тръби и решетъчни ребра с хромно покритие Серпантина с напречни ребра/Hi-X тръби и решетъчни ребра с PE покритие Серпантина с напречни ребра/Hi-X тръби и решетъчни ребра с PE покритие
Хидравлични компоненти Разширителен съд Обем l 3 3 7 7
Вентилатор Дебит на въздушен поток Охлаждане Ном. м³/мин     72 (1) 72 (1)
    Отопление Ном. м³/мин     46.6 (3) 49.3 (3)
Компресор Количество_   1 1 1 1
  Тип   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
  Метод на стартиране_   Задвижван от инвертор Задвижван от инвертор Задвижван от инвертор Задвижван от инвертор
Работен диапазон Въздушна страна Охлаждане Макс. °CDB     46 46
      Мин. °CDB     10 10
    Отопление Макс. °CDB     25 25
      Мин. °CDB     -15 -15
  Водна страна Охлаждане Макс. °CDB     22 22
      Мин. °CDB     5 5
    Отопление Макс. °CDB     55 55
      Мин. °CDB     15 (9) 15 (9)
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 63 (1) 64 (1) 69 (1) 69 (1)
  Отопление Ном. dBA 65 (3) 65 (3) 65 (3) 65 (3)
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 48 (9) 49 (9) 52 (10) 53 (10)
  Отопление Ном. dBA 49 (9) 49 (9) 47 (10) 47 (10)
  Тих режим на работа през нощта Охлаждане dBA 44 (9) 44 (9) 43 (10) 43 (10)
    Отопление dBA 46 (9) 46 (9) 43 (10) 43 (10)
Хладилен агент Type   R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   2,088 2,088 2,087.5 2,087.5
  Вериги Количество   1 1 1 1
  Контрол   Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа
Количество зареден хладилен агент За кръг kg 2.10 2.10 2.70 2.70
  За кръг TCO2Eq 4.4 4.4 5.6 5.6
Воден кръг Клапа за прочистване на въздуха   Да (ръчно) Да (ръчно) Да (ръчно) Да (ръчно)
  Клапа за дренаж/пълнене   Да Да Да Да
  Манометър   Номер Номер Номер Номер
  Минимален обем на вода в системата l 20 20 20 20
  Piping connections diameter инч 1" MBSP 1" MBSP 1" MBSP 1" MBSP
  Клапа за изключване   Да Да Да Да
Power supply Фаза   1N~ 1N~ 1N~ 1N~
  Честота Хц 50 50 50 50
  Напрежение V 230 230 230 230
Забележки (1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C (1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C (1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C (1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C
  (2) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 23°C; температура на изходящата от изпарителя вода 18°C, температура на околния въздух 35°C; стандарт: различен от Eurovent (2) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 23°C; температура на изходящата от изпарителя вода 18°C, температура на околния въздух 35°C; стандарт: различен от Eurovent (2) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 23°C; температура на изходящата от изпарителя вода 18°C, температура на околния въздух 35°C; стандарт: различен от Eurovent (2) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 23°C; температура на изходящата от изпарителя вода 18°C, температура на околния въздух 35°C; стандарт: различен от Eurovent
  (3) - Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 40°C; температура на излизащата от кондензатора вода 45°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent (3) - Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 40°C; температура на излизащата от кондензатора вода 45°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent (3) - Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 40°C; температура на излизащата от кондензатора вода 45°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent (3) - Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 40°C; температура на излизащата от кондензатора вода 45°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent
  (4) - Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 30°C; температура на излизащата от кондензатора вода 35°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent (4) - Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 30°C; температура на излизащата от кондензатора вода 35°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent (4) - Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 30°C; температура на излизащата от кондензатора вода 35°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent (4) - Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 30°C; температура на излизащата от кондензатора вода 35°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent
  (5) - Всички изчисления на характеристиките са точно според стандарт Eurovent (5) - Всички изчисления на характеристиките са точно според стандарт Eurovent (5) - Всички изчисления на характеристиките са точно според стандарт Eurovent (5) - Всички изчисления на характеристиките са точно според стандарт Eurovent
  (6) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). (6) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). (6) - За умерени климатични условия и нискотемпературно приложение (6) - За умерени климатични условия и нискотемпературно приложение
  (7) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд (7) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд (7) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). (7) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).
  (8) - По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C (8) - По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C (8) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд (8) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд
  (9) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация. (9) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация. (9) - По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C (9) - По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C
  (10) - Монтаж ≤ категория I: изключен от 2014/68/ЕС поради член 1, 2е (10) - Монтаж ≤ категория I: изключен от 2014/68/ЕС поради член 1, 2е (10) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация. (10) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация.
  (11) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор винаги е < = макс. работен ток (11) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор винаги е < = макс. работен ток (11) - Монтаж ≤ категория I: изключен от 2014/68/ЕС поради член 1, 2е (11) - Монтаж ≤ категория I: изключен от 2014/68/ЕС поради член 1, 2е
Отопление с конвекция Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо SCOP       3.19 3.17
      Клас на сезонна ефективност при отопление       A+ A+
  Изх. вода - ср. климат. условия 35°C Общо SCOP       4.03 4.21
      Клас на сезонна ефективност при отопление       A++ A++
Забележки     (12) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор винаги е < = макс. работен ток (12) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор винаги е < = макс. работен ток
      (13) - Ssc: мощност на късо съединение (13) - Ssc: мощност на късо съединение
      (14) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза (14) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза