Спецификации за FAA-A / RZASG-MV1

FAA71AUVEB / RZASG71M2V1B FAA100AUVEB / RZASG100M7V1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 6.80 (1) 9.50 (1)
Топлинен капацитет Ном. кВт 7.50 (2) 10.8 (2)
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   A++ A+
  Капацитет Pdesign кВт 6.80 9.50
  SEER   6.41 5.83
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 371 570
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A A
  Капацитет Pdesign кВт 4.50 6.00
  SCOP/A   3.90 3.85
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 1,615 2,182
Забележки (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
  (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми