Спецификации за FAQ-C9 / RZQSG-L(8)Y1

FAQ100CVEB9 / RZQSG100L8Y1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 9.5
Топлинен капацитет Ном. кВт 10.8
Номинална ефективност EER   3.01
  COP   3.41
  Annual energy consumption kWh 1,580
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   B
    Отопление   B
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   A+
  Капацитет Pdesign кВт 9.50
  SEER   5.61
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 593
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+
  Капацитет Pdesign кВт 6.81
  SCOP/A   4.01
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,378
Забележки (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване