Спецификации за FBA-A(9) / RZQSG-L3/9V1

FBA71A2VEB9 / RZQSG71L3V1B FBA100A2VEB / RZQSG100L9V1B FBA125A2VEB / RZQSG125L9V1B FBA140A2VEB / RZQSG140L9V1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6.80 9.50 12.00 13.40
Капацитет на отопление Ном. kW 7.50 10.80 13.50 15.50
Номинална ефективност EER   3.43 3.35 3.23 2.28
  COP   3.92 3.67 3.63 3.40
  Annual energy consumption kWh 991 1,418 1,858  
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A A  
    Отопление   A A A  
Space cooling Клас на енергийна ефективност   A+ A+ A  
  Капацитет Pdesign kW 6.80 9.50 12.00 13.40
  SEER   5.84 5.61 5.47 5.23
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 408 593 768 1,537
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+ A+ A+  
  Капацитет Pdesign kW 6.00 7.60 7.60 11.57
  SCOP/A   4.01 4.15 4.01 3.81
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,095 2,564 2,653 4,255
Забележки (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
  (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми