Спецификации за FBA-A / AZAS-MV1

FBA71A2VEB / AZAS71M2V1B FBA100A2VEB / AZAS100M7V1B FBA125A2VEB / AZAS125M7V1B FBA140A2VEB / AZAS140M7V1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 6.80 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Топлинен капацитет Ном. кВт 7.50 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   A      
  Капацитет Pdesign кВт 6.80      
  SEER   5.57      
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 427      
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A      
  Капацитет Pdesign кВт 4.50      
  SCOP/A   3.81      
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 1,654      
Pto (Thermostat off) Вт   0, 14    
Забележки (1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W] Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м. Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.
  (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.