Спецификации за FBA-A / RXM-M9

FBA35A2VEB / RXM35M3V1B9 FBA50A2VEB / RXM50M3V1B9 FBA60A2VEB / RXM60M3V1B9
Капацитет на охлаждане Ном. kW 3.40 5.00 5.70
Капацитет на отопление Ном. kW 4.00 5.50 7.00
Номинална ефективност EER   4.02 3.55 3.48
  COP   4.02 3.83 3.71
  Annual energy consumption kWh 423 704 818
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A A
    Отопление   A A A
Space cooling Клас на енергийна ефективност   A++ A++ A+
  Капацитет Pdesign kW 3.40 5.00 5.70
  SEER   6.23 6.27 5.91
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 191 279 337
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+ A+ A+
  Капацитет Pdesign kW 2.90 4.40 4.60
  SCOP/A   4.07 4.06 4.01
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 996 1,517 1,607
Забележки (1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
  (3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.