Спецификации за FBA-A / RZQG-L(8)Y1

FBA100A2VEB / RZQG71L8Y1B FBA140A2VEB / RZQG140L7Y1B FBA71A2VEB / RZQG71L8Y1B FBA140A2VEB / RZQG100L8Y1B FBA100A2VEB / RZQG100L8Y1B FBA140A2VEB / RZQG125L8Y1B FBA125A2VEB / RZQG125L8Y1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW   13.4 (1) 6.80 (1)   9.50 (1)   12.0 (1)
Капацитет на отопление Ном. kW   15.5 (2) 7.50 (2)   10.8 (2)   13.5 (2)
Номинална ефективност EER   2.68 (3) 3.60 (3)   3.81 (3)   3.31 (3)
  COP   3.60 (3) 4.01 (3)   4.41 (3)   3.90 (3)
  Annual energy consumption kWh     944   1,247 (0.000)   1,813 (0.000)
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане     A   A   A
    Отопление     A   A   A
Space cooling Капацитет Pdesign kW     6.80        
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a     386        
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW     6.00        
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a     1,949        
Pto (Thermostat off) W 3.0     4.0   4.0  
Забележки   Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.   Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.   Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
    Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.   Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.   Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
    EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
Space cooling Клас на енергийна ефективност       A++        
  SEER       6.16        
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност       A+        
  SCOP/A       4.31