Спецификации за FBA-A / RZQG-LV1L

FBA71A2VEB / RZQG71L9V1L
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6.80 (1)
  Макс. kW 8.00 (1)
Капацитет на отопление Ном. kW 7.50 (2)
  Макс. kW 9.00 (2)
Номинална ефективност EER   3.60 (1)
  COP   4.01 (2)
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)
  (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)
  (3) - Коефициент на преобразуване: 1kW = 3412,14163 btu/hr