Спецификации за FBQ-C8 / RXL-K

FBQ35C8VEB / RXL35K2V1B FBQ50C8VEB / RXL50K2V1B
Капацитет на охлаждане Мин. кВт 1.4 1.7
  Ном. кВт 3.40 5.00
  Макс. кВт 3.9 5.3
Топлинен капацитет Мин. кВт 1.3 1.6
  Ном. кВт 4.00 5.50
  Макс. кВт 5.0 6.1
Номинална ефективност EER   3.21 3.03
  COP   3.51 3.42
  Annual energy consumption kWh 530 825
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A B
    Отопление   B B
Забележки (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване