Спецификации за FCAG-A / AZQS-B(8)V1

FCAG71AVEB / AZQS71B2V1B FCAG100AVEB / AZQS100B8V1B FCAG125AVEB / AZQS125B8V1B FCAG140AVEB / AZQS140B8V1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6.80 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 13.0 (1)
Капацитет на отопление Ном. kW 7.50 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Номинална ефективност EER   3.11 (3) 3.21 (3) 2.22 (3) 2.63 (3)
  COP   3.61 (3) 3.50 (3) 3.41 (3) 3.30 (3)
  Annual energy consumption kWh 1,093 1,480    
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   B A    
    Отопление   A B    
Space cooling Клас на енергийна ефективност   A+ A    
  Капацитет Pdesign kW 6.80 9.50 12.1 13.0
  SEER   5.70 5.50 5.16 5.94
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 418 605 1,406 1,314
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+ A    
  Капацитет Pdesign kW 6.33 7.60 7.78 11.6
  SCOP/A   4.00 3.85 3.67 3.96
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,216 2,762 2,969 4,089
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС