Спецификации за FCAG-A / RZAG-MV1

FCAG71AVEB / RZAG71M7V1B FCAG100AVEB / RZAG71M7V1B FCAG140AVEB / RZAG100M7V1B FCAG100AVEB / RZAG100M7V1B FCAG125AVEB / RZAG125M7V1B FCAG140AVEB / RZAG140M7V1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Топлинен капацитет Ном. кВт 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Сезонна ефективност (съгласно EN14825) Охлаждане Клас на енергийна ефективност     A++      
    Pdesign кВт     9.50      
    SEER     7.86      
    Годишен разход на електроенергия kWh     423      
  Отопление (умерен климат) Клас на енергийна ефективност     A++      
    Pdesign кВт     7.80      
    SCOP     4.66      
    Годишен разход на електроенергия kWh     2,343      
Pto (Thermostat off) Вт     12, 0      
Pck (режим на нагревател на картер) Вт     0      
Poff (изключен режим) Вт     12      
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   A++ A++   A++    
  Капацитет Pdesign кВт 6.80 6.80   9.50 12.1 13.4
  SEER   6.86 7.50   7.14 7.80 7.17
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 347 317   466 931 1,121
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+ A+   A++    
  Капацитет Pdesign кВт 4.70 4.70   7.80 9.52 9.52
  SCOP/A   4.41 4.45   4.61 4.34 4.34
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 1,492 1,479   2,369 3,071 3,071
Забележки (1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W] (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W] (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.
  (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.