Спецификации за FCAG-A / RZQG-L9V1

FCAG100AVEB / RZQG71L9V1B FCAG71AVEB / RZQG71L9V1B FCAG140AVEB / RZQG100L9V1B FCAG100AVEB / RZQG100L9V1B FCAG140AVEB / RZQG125L9V1B FCAG125AVEB / RZQG125L9V1B FCAG140AVEB / RZQG140L9V1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт   6.80 (1)   9.50 (1)   12.0 (1) 13.4 (1)
Топлинен капацитет Ном. кВт   7.50 (2)   10.8 (2)   13.5 (2) 15.5 (2)
Номинална ефективност EER   3.39 (3)   3.87 (3)   3.73 (3) 2.50 (3)
  COP   3.97 (3)   4.15 (3)   3.63 (3) 3.61 (3)
  Annual energy consumption kWh   1,005   1,225   1,610  
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A   A   A  
    Отопление   A   A   A  
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   A++ A++ A++ A++ A+ A+  
  Капацитет Pdesign кВт 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.0 13.4
  SEER   6.72 6.72 6.80 6.80 6.00 6.00 6.44
  ηs,c %             254.6
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 355 355 489 489 700 700 1,249
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+ A+ A++ A++ A+ A+  
  Капацитет Pdesign кВт 6.33 6.33 11.30 11.3 12.66 12.7 11.6
  SCOP/A   4.20 4.20 4.61 4.61 4.10 4.10 4.27
  ηs,h %             167.6
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,110 2,110 3,432 3,432 4,323 4,323 3,795
Забележки   (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
    (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
    (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС