Спецификации за FCAHG-F / RZAG-LV1

FCAHG71FVEB / RZAG71L7V1B FCAHG100FVEB / RZAG100L7V1B FCAHG125FVEB / RZAG125L7V1B FCAHG140FVEB / RZAG140L7V1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 6.8 9.5 12.0 13.4
Топлинен капацитет Ном. кВт 7.5 10.8 13.5 15.5
Номинална ефективност EER   4.09 4.42 4.00 3.35
  COP   4.80 4.99 4.40 4.12
  Annual energy consumption kWh 830 1,075 1,500 2,000
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A A A
    Отопление   A A A A
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   A++ A++ A++  
  Капацитет Pdesign кВт 6.80 9.50 12.00  
  SEER   7.35 (2) 7.35 (2) 6.94 (2)  
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 324 452 605  
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+ A++ A++  
  Капацитет Pdesign кВт 5.65 9.13 9.52  
  SCOP/A   4.54 (2) 4.64 (2) 4.63 (2)  
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 1,743 2,753 2,879  
Забележки (1) - Годишният разход на електроенергия е съгласно Директивата за енергиен клас 2002/31/EC (1) - Годишният разход на електроенергия е съгласно Директивата за енергиен клас 2002/31/EC (1) - Годишният разход на електроенергия е съгласно Директивата за енергиен клас 2002/31/EC  
  (2) - SEER и SCOP са съгласно EN 14825 (2) - SEER и SCOP са съгласно EN 14825 (2) - SEER и SCOP са съгласно EN 14825  
        (1) - Годишният разход на електроенергия е съгласно Директивата за енергиен клас 2002/31/EC