Спецификации за FCQHG-F / RZQG-L(8)Y1

FCQHG100FVEB / RZQG71L8Y1B FCQHG71FVEB / RZQG71L8Y1B FCQHG140FVEB / RZQG100L8Y1B FCQHG100FVEB / RZQG100L8Y1B FCQHG140FVEB / RZQG125L8Y1B FCQHG125FVEB / RZQG125L8Y1B FCQHG140FVEB / RZQG140L7Y1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт   6.80   9.5   12.0 13.4
Топлинен капацитет Ном. кВт   7.5   10.8   13.5 15.5
Номинална ефективност EER   4.09   4.42   4.00 3.35
  COP   4.80   4.99   4.40 4.12
  Annual energy consumption kWh   830   1,075   1,500  
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A   A   A  
    Отопление   A   A   A  
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   A++ A++ A++ A++ A++ A++  
  Капацитет Pdesign кВт 6.80 6.80 9.50 9.5 12.00 12  
  SEER   7.00 6.91 7.00 7 6.61 6.61  
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 340 345 475 475 636 636  
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+ A+ A++ A++ A++ A++  
  Капацитет Pdesign кВт 7.60 7.60 11.30 11.3 12.66 12.66  
  SCOP/A   4.54 4.54 4.80 4.8 4.63 4.63  
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,344 2,344 3,296 3,296 3,829 3,829  
Забележки   (1) - Годишният разход на електроенергия е съгласно Директивата за енергиен клас 2002/31/EC   (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
    (2) - SEER и SCOP са съгласно EN 14825   (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване   (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване