Спецификации за FDA-A / RZAG-MY1

FDA125A5VEB / RZAG125M7Y1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 12.1 (1)
Капацитет на отопление Ном. kW 13.5 (2)
Space cooling Капацитет Pdesign kW 12.1
  SEER   6.59
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 1,102
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 9.52
  SCOP/A   4.08
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 3,267
Забележки (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
  (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми