Спецификации за FDA-A / RZQSG-L3/9V1

FDA125A5VEB / RZQSG125L9V1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 12.00
Топлинен капацитет Ном. кВт 13.50
Номинална ефективност EER   3.09
  COP   3.51
  Annual energy consumption kWh 1,942
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   B
    Отопление   B
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   A
  Капацитет Pdesign кВт 12.00
  SEER   5.20
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 808
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A
  Капацитет Pdesign кВт 7.60
  SCOP/A   3.90
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,729
Забележки (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
  (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми