Тяло за скрит монтаж в тавана с висок ESP

FDA-A

ESP до 250 Pa, идеално за помещения с големи размери

FDA-A

Характеристики на продукта

  • Високото външно статично налягане до 250 Pa улеснява използването на обширна мрежа от въздуховоди и решетки
  • Комбинирането с технологията R-32 Bluevolution намалява вредното въздействие върху околната среда с 68% в сравнение с R-410A, което води директно до по-ниско потребление на енергия, благодарение на своята висока енергийна ефективност и има до 16% по-малко количество хладилен агент
  • Възможността за смяна на ESP чрез жично дистанционно управление позволявава оптимизация на подавания въздушен обем
  • Дискретно скрито в тавана: виждат се само смукателните и изпускателни решетки
  • До 26,4 кВт в режим на отопление
  • Гама за обединени вътрешни тела за R-32 и R-410A
  • Вградена дренажна помпа (625 mm) повишава гъвкавостта и скоростта на монтаж (стандартна за FDA 125, опция за FDA 200-250)
  • Стандартно доставян вакуум-филтър опростява монтажа

Технически данни

Технически спецификации

Документация