Спецификации за FDQ-B / RR-BW1

FDQ125B8V3B9/RR125B8W1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 12.5 (1)
Номинална ефективност EER   2.61
  Annual energy consumption kWh 2,395
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   D
Piping connections Tечност Вън. д. mm 9.52
  газ вън. д. mm 15.9
  Drain OD mm 26
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване