Спецификации за FDQ-C / RZQG-L7V1/LY1

FDQ125C7VEB / RZQG125L7Y1B FDQ125C7VEB / RZQG125L7V1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 12.0 12.0
Топлинен капацитет Ном. кВт 13.5 13.5
Номинална ефективност EER   3.75 3.75
  COP   3.83 3.83
  Annual energy consumption kWh 1,600 1,600
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A
    Отопление   A A
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   A+ A+
  Капацитет Pdesign кВт 12.00 12.00
  SEER   5.61 5.61
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 748.663 748.663
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+ A+
  Капацитет Pdesign кВт 12.71 12.71
  SCOP/A   4.05 4.05
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 4,392 4,392
Забележки (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване