Спецификации за FDQ-C / RZQSG-LV1/LY1

FDQ125C7VEB / RZQSG125L7Y1B FDQ125C7VEB / RZQSG125L7V1B FDQ125C7VEB / RZQSG125L7Y1B9
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 12.0 (3) 12.0 12.0
Топлинен капацитет Ном. кВт 13.5 (4) 13.5 13.5
Номинална ефективност EER   3.21 3.21 3.21
  COP   3.51 3.51 3.51
  Annual energy consumption kWh 1,870 1,870 1,600
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A A
    Отопление   B B B
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   C C
  Капацитет Pdesign кВт   12.00 12.00
  SEER   4.35 (6) 4.35 4.35
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a   965.517 965.517
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A A
  Капацитет Pdesign кВт   7.60 7.60
  SCOP/A   3.81 (6) 3.81 3.81
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a   2,791 2,791
Забележки (1) - Годишно потребление на електроенергия: базиран на средното потребление за 500 работни часа през годината на пълно натоварване (номинални условия). (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  (2) - Етикет за енергийна ефективност: варира от A (най-ефективен) до G (най-малко ефективен) (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване
  (3) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.    
  (4) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.    
  (5) - Годишният разход на електроенергия е съгласно Директивата за енергиен клас 2002/31/EC    
  (6) - SEER и SCOP са съгласно EN 14825    
  (7) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване