Спецификации за FDXM-F3 / RXM-N

FDXM50F3V1B / RXM50N2V1B
Забележки Вж. отделния чертеж за работен диапазон
Забележки Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
Забележки Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
Забележки Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.