Спецификации за FFA-A / RXS-L

FFA50A2VEB / RXS50L2V1B FFA60A2VEB / RXS60L2V1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 5.00 5.70
Топлинен капацитет Ном. кВт 5.80 7.00
Номинална ефективност EER   3.21 3.02
  COP   3.49 3.41
  Annual energy consumption kWh 780 945
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A B
    Отопление   B B
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   A+ A+
  Капацитет Pdesign кВт 5.00 5.70
  SEER   5.93 5.71
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 295 349
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A A+
  Капацитет Pdesign кВт 3.84 3.96
  SCOP/A   3.90 4.04
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 1,378 1,373
Piping connections Tечност Вън. д. mm 6.35 6.35
  газ вън. д. mm 12.70 12.70
  Drain OD mm VP20 (Външен диам. 26, Вътр. диам. 20) VP20 (Външен диам. 26, Вътр. диам. 20)
Забележки (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
  (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми