Спецификации за FFA-A9 / RXM-R9

FFA25A2VEB9 / RXM25R5V1B9 FFA35A2VEB9 / RXM35R5V1B9
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 2.50 3.40
Топлинен капацитет Ном. кВт 3.20 4.20
Номинална ефективност EER   4.57 3.81
  COP   3.90 3.50
  Annual energy consumption kWh 273 446
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A
    Отопление   A B
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   A++ A++
  Капацитет Pdesign кВт 2.50 3.40
  SEER   6.17 6.38
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 142 186
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+ A+
  Капацитет Pdesign кВт 2.31 3.10
  SCOP/A   4.24 4.10
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 762 1,058
Забележки (1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
  (3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми