Спецификации за FHQ-C / RZQG-L(8)Y1

FHQ71CAVEB / RZQG71L8Y1B FHQ100CAVEB / RZQG71L8Y1B FHQ100CAVEB / RZQG100L8Y1B FHQ140CAVEB / RZQG100L8Y1B FHQ140CAVEB / RZQG125L8Y1B FHQ71CAVEB / FHQ71CAVEB / RZQG125L8Y1B FHQ125CAVEB / RZQG125L8Y1B FHQ140CAVEB / RZQG140L7Y1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 6.8   9.5       12.0 13.4
Топлинен капацитет Ном. кВт 7.5   10.8       13.5 15.5
Номинална ефективност EER   3.82   3.81       3.35 3.31
  COP   4.13   4.15       3.89 3.63
  Annual energy consumption kWh 890   1,245       1,790  
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A   A       A  
    Отопление   A   A       A  
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   A++ A++ A++ A++ A+ B A+  
  Капацитет Pdesign кВт 6.8 6.80 9.5 9.50 12.00 12.00 12  
  SEER   6.95 6.95 6.11 6.11 6.01 5.10 6.01  
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 343 343 545 545 699 824 699  
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+ A+ A++ A++ A+ A A+  
  Капацитет Pdesign кВт 7.6 7.60 11.3 11.30 14.13 12.71 14.13  
  SCOP/A   4.32 4.32 4.61 4.61 4.23 3.80 4.23  
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,463 2,463 3,432 3,432 4,677 4,683 4,677  
Забележки (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС       (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване   (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване       (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване