Спецификации за FHQ-C / RZQSG-L3/9V1

FHQ71CAVEB / RZQSG71L3V1B FHQ100CAVEB / RZQSG100L9V1B FHQ125CAVEB / RZQSG125L9V1B FHQ140CAVEB / RZQSG140L9V1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 6.8 9.5 12.0 13.4
Топлинен капацитет Ном. кВт 7.5 10.8 13.5 15.5
Номинална ефективност EER   3.46 3.21 2.89 3.01
  COP   4.00 3.61 3.62 3.41
  Annual energy consumption kWh 985 1,480 2,075  
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A C  
    Отопление   A A A  
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   A+ A+ A+  
  Капацитет Pdesign кВт 6.80 9.50 12.00  
  SEER   5.61 5.61 5.61  
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 424 593 749  
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A A A+  
  Капацитет Pdesign кВт 7.60 7.60 7.60  
  SCOP/A   3.90 3.91 4.01  
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,727 2,722 2,654  
Забележки (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване