Спецификации за FTXA-AW / RXA-B

FTXA42A2V1BW / RXA42B2V1B FTXA50A2V1BW / RXA50B2V1B
Капацитет на охлаждане Мин. кВт 1.7 1.7
  Ном. кВт 4.2 5.0
  Макс. кВт 5.0 5.3
Топлинен капацитет Мин. кВт 1.70 1.70
  Ном. кВт 5.40 5.80
  Макс. кВт 6.00 6.50
Номинална ефективност COP   4.12 4.00
  EER   3.99 3.68
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A
    Отопление   A A
Забележки (1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
  (2) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (2) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (3) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (3) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.