Спецификации за FTXL-JV / RXL-M3

FTXL25J2V1B / RXL25M3V1B FTXL35J2V1B / RXL35M3V1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 2.5 3.5
Топлинен капацитет Ном. кВт 3.2 3.8
Номинална ефективност EER   3.12 3.07
  COP   4.43 4.21
  Annual energy consumption kWh 400 570
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   B B
    Отопление   A A
Забележки (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване
  (3) - 220V (3) - 220V
  (4) - 230V (4) - 230V
  (5) - 240V (5) - 240V
  (6) - За номиналния минимален капацитет, вентилаторът на вътр. тяло е настроен за SL кран (6) - За номиналния минимален капацитет, вентилаторът на вътр. тяло е настроен за SL кран
  (7) - Максимален капацитет на отопление при външна температура -15°C (7) - Максимален капацитет на отопление при външна температура -15°C