Спецификации за FTXTA-AW / RXTA-B

FTXTA30A2V1BW / RXTA30B2V1B
Капацитет на охлаждане Мин. кВт 0.70
  Ном. кВт 3.00
  Макс. кВт 4.50
Топлинен капацитет Мин. кВт 0.80
  Ном. кВт 3.20
  Макс. кВт 6.90
Номинална ефективност Annual energy consumption kWh 357
  COP   4.87
  EER   4.20
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A
    Отопление   A
Забележки (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
  (3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
  (4) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон