Спецификации за FTXZ-N

FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B
Входяща мощност Охлаждане Ном. кВт 0.030 0.030 0.030
Casing Colour   Бяло Бяло Бяло
Размери Тяло Височина mm 295 295 295
    Широчина mm 798 798 798
    Дълбочина mm 372 372 372
тегло Тяло кг 15 15 15
Вентилатор Скорост на въздушния поток Охлаждане Висок м³/мин 10.7 12.1 15.0
      Ниско м³/мин 5.3 5.6 6.6
      Тих режим м³/мин 4.0 4.0 4.6
    Отопление Висок м³/мин 11.7 13.3 14.4
      Ниско м³/мин 6.7 6.9 7.7
      Тих режим м³/мин 4.8 4.8 5.9
      Ном. м³/мин 7.5 8.4 9.2
    Отопление Ном. м³/мин 8.6 9.2 10.7
Звукова мощност Охлаждане дБА 54 57 60
  Отопление дБА 56 57 59
Ниво на звуково налягане Охлаждане Висок дБА 38 42 47
    Ниско дБА 26 27 30
    Тих режим дБА 19 19 23
  Отопление Висок дБА 39 42 44
    Ниско дБА 28 29 31
    Тих режим дБА 19 19 24
    Ном. дБА 33 35 38
  Отопление Ном. дБА 35 36 38
Piping connections Tечност Вън. д. mm 6.35 6.35 6.35
  газ вън. д. mm 9.5 9.5 9.5
Control systems Infrared remote control   ARC477A1 ARC477A1 ARC477A1
Стандартни аксесоари Фотокаталитичен филтър за пречистване и обезмирисяване на въздуха 1 1 1
  Безжично дистанционно управление 1 1 1
  Сухи батерии 2 2 2
  Стойка за дистанционното 1 1 1
  Фиксиращи винтове за вътрешното устройство 3 3 3
  Монтажна пластина: 1 1 1
Power supply Name   V1 V1 V1
  Phase   1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240
Забележки (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V
  (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V
  (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V
  (4) - Предна част на топлообменника (4) - Предна част на топлообменника (4) - Предна част на топлообменника
  (5) - Задна част на топлообменника (5) - Задна част на топлообменника (5) - Задна част на топлообменника