Спецификации за FUA-A / RZAG-MV1

FUA100AVEB / RZAG71M7V1B FUA71AVEB / RZAG71M7V1B FUA100AVEB / RZAG100M7V1B FUA125AVEB / RZAG125M7V1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 6.80 (1) 6.80 (1)   12.1 (1)
Топлинен капацитет Ном. кВт 7.50 (2) 7.50 (2)   13.5 (2)
Сезонна ефективност (съгласно EN14825) Охлаждане Клас на енергийна ефективност   A++      
    Pdesign кВт 6.80     12.1
    SEER   6.89     6.39
    Годишен разход на електроенергия kWh 345     1,136
  Отопление (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+      
    Pdesign кВт 4.70     9.52
    SCOP   4.28     4.26
    Годишен разход на електроенергия kWh 1,537     3,129
Pto (Thermostat off) Вт 12, 0   12, 0 12, 0
Pck (режим на нагревател на картер) Вт 0   0 0
Poff (изключен режим) Вт 12   12 12
Забележки Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Cooling: T2: indoor temp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, outdoor temp. 48°CDB [Btu/hr/W] Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност     A++    
  Капацитет Pdesign кВт   6.80    
  SEER     7.02    
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a   339    
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност     A+    
  Капацитет Pdesign кВт   4.70    
  SCOP/A     4.20    
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a   1,567    
Забележки   (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон    
    (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми