Спецификации за FUA-A / RZASG-MY1

FUA100AVEB9 / RZASG100M7Y1B FUA125AVEB / RZASG125M7Y1B FUA125AVEB9 / RZASG125M7Y1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 9.50 (1) 12.1 (1) 12.1 (1)
Топлинен капацитет Ном. кВт 10.8 (2) 13.5 (2) 13.5 (2)
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   A+    
  Капацитет Pdesign кВт 9.50   12.1
  SEER   5.83   5.49
  ηs,c %     217
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 570   1,322
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+    
  Капацитет Pdesign кВт 6.00   6.00
  SCOP/A   4.01   3.84
  ηs,h %     151
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,095   2,188
Pto (Thermostat off) Вт   12, 0  
Забележки (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
  (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон   (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми   (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
Сезонна ефективност (съгласно EN14825) Охлаждане Pdesign кВт   12.1  
    SEER     5.27  
    Годишен разход на електроенергия kWh   1,378  
  Отопление (умерен климат) Pdesign кВт   6.00  
    SCOP     3.84  
    Годишен разход на електроенергия kWh   2,188  
Pck (режим на нагревател на картер) Вт   0  
Poff (изключен режим) Вт   12