Спецификации за FUQ-C / RZQG-L9V1

FUQ100CVEB / RZQG71L9V1B FUQ71CVEB / RZQG71L9V1B FUQ100CVEB / RZQG100L9V1B FUQ125CVEB / RZQG125L9V1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт   6.8 9.5 12.0
Топлинен капацитет Ном. кВт   7.5 10.8 13.5
Номинална ефективност EER   4.05 3.86 3.39
  COP   4.08 3.95 3.42
  Annual energy consumption kWh   840 1,230 1,770
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A A
    Отопление   A A B
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   A++ A++ A++ A+
  Капацитет Pdesign кВт 6.80 6.80 9.50 12.00
  SEER   6.50 6.42 6.11 5.61
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 367 371 545 749
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+ A+ A+ A+
  Капацитет Pdesign кВт 7.60 7.60 11.30 14.13
  SCOP/A   4.20 4.20 4.50 4.44
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,534 2,534 3,516 4,456
Забележки   (1) - Годишният разход на електроенергия е съгласно Директивата за енергиен клас 2002/31/EC (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
    (2) - SEER и SCOP са съгласно EN 14825 (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване