Спецификации за FVQ-C / RZQG-L(8)Y1

FVQ100CVEB / RZQG71L8Y1B FVQ71CVEB / RZQG71L8Y1B FVQ140CVEB / RZQG100L8Y1B FVQ100CVEB / RZQG100L8Y1B FVQ140CVEB / RZQG125L8Y1B FVQ125CVEB / RZQG125L8Y1B FVQ140CVEB / RZQG140L7Y1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт   6.8   9.5   12.0 13.4
Топлинен капацитет Ном. кВт   7.5   10.8   13.5 15.5
Номинална ефективност EER   3.37   3.81   3.21 3.21
  COP   3.64   4.14   3.70 3.61
  Annual energy consumption kWh   1,010   1,245   1,870 2,085
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A   A   A  
    Отопление   A   A   A  
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   A++ A++ A+ A+ A+ A+  
  Капацитет Pdesign кВт 6.80 6.80 9.50 9.5 12.00 12.00  
  SEER   6.31 6.23 5.61 5.61 5.61 5.61  
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 378 383 593 593 749 748.663  
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+ A+ A+ A+ A A  
  Капацитет Pdesign кВт 6.33 6.33 11.30 11.3 11.30 11.30  
  SCOP/A   4.05 4.05 4.20 4.2 3.87 3.87  
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,189 2,189 3,767 3,767 4,088 4,087.855  
Забележки   (1) - Годишният разход на електроенергия е съгласно Директивата за енергиен клас 2002/31/EC   (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
    (2) - SEER и SCOP са съгласно EN 14825   (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване   (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване